Exposición temporal, Paz, creer para ver. Museo Casa de la Memoria, 2015.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Exposición temporal, Lugares de memoria. Museo Casa de la Memoria, 2014.